Ansatte

Ved Svolvær Legesenter arbeider:

  • 5 Fastleger
  • 11 helsesekretærer/sykepleiere/sekretær
  • Kommuneoverlege
  • Tilsynslege
  • Turnuslege

Vi veileder 3 medisinstudenter pr. år, hver  8 ukers varighet. Legesenteret har  ca 3850 pasienter. I tillegg kommer flyktningene, turistene og  personer som ikke har fastlege i Vågan.