Ansatte

Ved Svolvær Legesenter arbeider:

  • 5 Fastleger
  • Helsesekretærer/sykepleiere
  • Kommuneoverlege
  • Tilsynslege
  • Turnuslege
  • Kommunepsykolog

Vi veileder 3 medisinstudenter pr. år, med 8 ukers varighet.

Legesenteret har ca 3850 pasienter. I tillegg kommer flyktningene, turistene og  personer som ikke har fastlege i Vågan.