Turnuskandidater

Legekontoret deltar i videreutdannelse av leger.

Formålet med turnuskandidater i allmennpraksis er og utdanne velfungerende praktiserende leger som kan ivareta en selvstendig pasientbehandling på et faglig høyt nivå.

Turnuslege veiledes av erfarne leger. Svolvær Legesenter har 2 turnusleger i året.

En turnuslege er en ferdigutdannet lege som har hatt minimum 12 måneders praksis på et sykehus før han/hun begynner og arbeide selvstendig i allmennpraksis.