Attester – egenerklæring

Har du time for fornying av førerkort, sjømannslegeattest eller offshoreattest, kan du fylle ut dette skjemaet på forhånd og ta med til legen.

FØRERKORTATTEST:

https://www.vegvesen.no/_attachment/61124

SJØMANNSLEGEATTEST:

https://portal.sjofartsdir.no/pdf/KS-0497%20Helseunders%C3%B8kelse%20NOB.pdf

OFFSHOREATTEST:

https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-rogaland/dokument-fmro/helse-og-sosial/skjema-og-malar/egenerklaering-offshore-2012.pdf