Priser

Her følger prisoversikt for de vanligste tjenestene. Gjelder fra 01/07/18

Barn under 16 år er gratis.

Ved frikort, vis dette frem i resepsjonen!

Egenandeler:

 • Konsultasjon hos allmennlege 155 kr
 • Konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin 204 kr
 • Konsultasjon hos turnuslege 155  kr
 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving 56 kr
 • Blodprøver uten konsultasjon med lege 111 kr

Prisoversikt for de vanligste tjenestene/Attester

 • Førerkort:550 kr
 • Generell legeattest inkl TT-kort: 160 kr
 • Sjømannslegeattest: 2250 kr
 • Offshoreattest: 2250 kr
 • Sjømannslegeattest og Offshoreattest: 3000:-
 • Helsekontroll bedrift: 920 kr
 • Fritidsbåtsertifikat: 550kr
 • Attest næringsliv: 270 kr
 • Attest politistudent: 1200 kr
 • Helbredattest utlandsstudier: 550 kr
 • Standard Helbredattest:550 kr

Annet som  ikke omfattes av frikortordningen

Du må betale for dette selv om du har frikort.

 • Utskrift av journal
 • Forbruksmateriell
 • Medisiner