Priser

Her følger prisoversikt for de vanligste tjenestene. Gjelder fra 01/06/16

Barn under 16 år er gratis. Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010.

Egenandeler:

 • Konsultasjon hos allmennlege 152 kr
 • Konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin 201 kr
 • Konsultasjon hos turnuslege 152  kr
 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving 54 kr
 • Blodprøver uten konsultasjon med lege 108 kr

Prisoversikt for de vanligste tjenestene/Attester

 • Førerkort:485 kr
 • Førerkort ved diabetes: 650 kr
 • Generell legeattest inkl TT-kort: 160 kr
 • Sjømannslegeattest: 2150 kr
 • Offshoreattest: 2150 kr
 • Sjømannslegeattest og Offshoreattest: 2950:-
 • Helsekontroll bedrift: 920 kr
 • Fritidsbåtsertifikat: 485 kr
 • Attest næringsliv: 270 kr
 • Attest politistudent: 1200 kr
 • Helbredattest utlandsstudier: 550 kr
 • Standard Helbredattest:485 kr

Annet som  ikke omfattes av frikortordningen

Du må betale for dette selv om du har frikort.

 • Utskrift av journal. Du som pasient, kan selv bestemme om din journal skal sendes rekommandert eller ikke. Det er dyrere rekommandert, men pga. sikkerhetsmessige årsaker sender vi automatisk disse rekommandert dersom ikke annet er ønsket! Prisen varierer etter postens takster.
 • Forbruksmateriell og medisiner etter medgått forbruk og gitte takster.