Reisevaksinasjon

Skal du på utenlandsreise, må du sjekke behovet for vaksinasjon i det landet eller området du skal reise til. Husk å sjekke dette i god tid før selve reisen. Mer informasjon om de ulike land/områder og vaksiner får du ved å kontakte flyktningehelsetjenesten, tlf. 754 20 260 mail: reisevaksine@vagan.kommune.no, eller din fastlege.
Fastlegene har ansvaret for å gi deg råd rundt malariaforebygging.
Hvis du ønsker en oversikt over din vaksinasjonsstatus, logg deg inn på www.fhi.no/minevaksiner. Dette vil gjelde barnevaksiner for alle som er født etter 1995. Det vil også gjelde reisevaksiner satt etter 2011. Tjenesten forutsetter bruk av Buypass-kort eller BankID